Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

1. AZ ADATKEZELŐ 

Jelen adatkezelési tájékoztatónak az a célja, hogy az érintett magánszemélyeket közérthetően és tömören tájékoztassa a személyes adataik kezeléséről, az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (2016/679.számú Rendelet - „GDPR”) és a magyar Infotörvénynek (2011. évi CXII. törvény) megfelelően. 

A PURE LEAF Kft. (a továbbiakban: adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztatóban foglalt szabályokat, amelyeket a hatályos jogi szabályozás alapján alakított ki. 

A http://www.pureleaf.hu alatt megtalálható weboldal adatkezeléséhez kapcsolódó adatvédelmi tájékoztató.

Az adatkezelő adatai:

Név:

PURE LEAF Kft

Cím:

HU-2092 Budakeszi, Futrinka u. 6.

Telefon:

+36 70 632 8515

E-mail:

info@pureleaf.hu

Képviselő:

Wégner Alexandra Mária ügyvezető

Adószám:

27073638-2-13

Cégjegyzékszám:

Cg. 13 09 224858

Törvényszék Cégbírósága

 

Az adatkezelő vállalja, hogy a weboldalának üzemeltetésével és a szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a mindenkori hatályos uniós és magyar szabályozásnak. 

Az adatkezelő fenntartja magának a mindenkori jogot a tájékoztató megváltoztatására, de kötelezettséget vállal annak nyilvánosságra hozatalára és közzétételre.

2. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT ADATOK KÖRE 

Általános tudnivalók 

A weboldalon:

az önkéntesen, hozzájárulás alapján megadott, amely adatkezelés célja üzleti ajánlatok adása, valamint marketing és reklám célú felhasználás[1] [2] vagy

a jogi kötelezettség/szerződés teljesítése miatt szükséges személyes adatokat

tárolja az adatkezelő (jogalapok), mely adatkezelés célja a vásárló megrendelésének teljesítése, ügyfélkapcsolat szerinti kiszolgálás. 

A személyes adatok fajtái: vezeték- és utónév, a telefonszám, a levelezési és e-mail cím, illetve címeltérés esetén: a számlázási adatok is. 

Megrendelés, ügyfél kapcsolat létrejötte esetén a szolgáltató a mindenkori hatályos számviteli- és adójogszabályok (2000. évi C. törvény) szerinti 8 éves időtartamig tárolja a személyes adatok közül a nevet és a címet, a többi személyes adat az utolsó vásárlástól számított 1 évet követően törlésre kerülnek.

 

3. ADATFELDOLGOZÓK 

Adatkezelő a vele közvetlen szerződéses viszonyban álló szolgáltatók részére, a rendelkezésre bocsátott adatok vonatkozásában adattovábbítást végez. A továbbított adatokat minden érintett kizárólag a szerződéses feladat teljesítése érdekében használhatja fel, azokat további felhasználás céljából megőrizni, vagy harmadik személynek továbbadni semmilyen formában nem jogosult. Az adattovábbítás célja: a Felhasználók személyre szabott kiszolgálása, az Adatkezelő partnerei által nyújtott szolgáltatásoknak részükre történő optimalizálása, az Adatkezelő szerződéses feladatainak teljesítése. A tárolt adatokat a törvényben meghatározott esetek (pl. büntetőeljárás keretében) illetve a PURE LEAF Kft. szerződéses feladatainak teljesítése kivételével, egyéb harmadik személy számára nem tesszük hozzáférhetővé.

3.1.

Név:

OTP Bank Nyrt.

Cím:

HU- 1051 Budapest, Nádor u.16.

Telefon:

(+36 1/20/30/70) 3 666 666

E-mail:

informacio@otpbank.hu

Képviselő:

Gerendai Zoltán

Adószám:

10537914-4-44

Cégjegyzékszám:

Cg. 01-10-041585

 

- átadott adatok köre: szolgáltatás megnevezése, vételár 
- adatfeldolgozási cél: megrendelt, megvásárolt termék kiegyenlítése 
- adatkezelés időtartama: tranzakció lezárásig

3.2.

Név:

Y'Solutions PRG Informatikai Kft.

Cím:

HU- 2463 Tordas, Szabadság u. 2/B. ép.

Telefon:

+36 70 317 069

E-mail:

t.gabor@ysolutions.hu

Képviselő:

Tóth Gábor

Adószám:

13821191-2-07

Cégjegyzékszám:

Cg. 07-09-024852

 

- átadott adatok köre: 
- adatfeldolgozási cél: adatot nem dolgoz fel, kizárólag tárol

4. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSA 

Az érintettet – tömören, közérthetően és részletesen - tájékoztatjuk az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. 

A tájékoztatásunk kiterjed az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

5. A SZEMÉLYES ADATOK, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS IDŐBELI TERJEDELME 

Az érintettel kapcsolatos minden személyes adat kezelése önkéntes hozzájáruláson vagy jogi kötelezettség teljesítésén alapul. 

5.1. A honlap látogatóinak adatai 

A honlapok látogatása során az adatkezelőként rögzítjük a (be nem azonosítható) felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét - technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából. Jelen adatok statisztikai jellegű adatok, nem rendeljük hozzá konkrét vásárlónk kilétét, így az érintett nem beazonosítható. 

Az adatokat a szerver maximum egy hónapig tárolja. Az adatkezelés jogalapja: érintett magánszemély önkéntes hozzájárulása. 

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el. A honlapok használatával a felhasználó elfogadja, hogy számítógépén a szolgáltató cookie-t helyezzen el. 

A szolgáltató, technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása során a szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a szolgáltató honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg a felhasználónak. 

A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Ezen túlmenően a Google biztosítja, hogy a felhasználó a Google által megjelenített hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon (http://www.google.hu/privacy_ads.html) letilthatja a Google által elhelyezett cookie-kat. A cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével a honlapok használata kényelmetlenebbé válhat a felhasználó számára.5.2. Kapcsolatfelvétel, megrendelőlap kitöltése, ügyfél-levelezés 
[3] [4] 
A kezelt adatok köre: Belépési név, Teljes név, Számlázási cím Ország, Számlázási cím Irányítószám, Számlázási cím Város, Számlázási cím Kerület, Számlázási cím Utcanév, Számlázási cím Utca típusa, Számlázási cím Házszám, Számlázási cím Épület, Számlázási cím Lépcsőház, Számlázási cím Emelet, Számlázási cím Ajtó, Szállítási cím Név, Szállítási cím Ország, Szállítási cím Irányítószám, Szállítási cím Város, Szállítási cím Kerület, Szállítási cím Utcanév, Szállítási cím Utca típusa, Szállítási cím Házszám, Szállítási cím Épület, Szállítási cím Lépcsőház, Szállítási cím Emelet, Szállítási cím Ajtó, Telefonszám, Adószám, EU adószám, E-mail, Belépési Jelszó 

Az üzeneteket a címzett csak rendeltetésszerűen használja fel, amennyiben üzleti kapcsolat nem jön létre, úgy az adatokat a felvételtől számított maximum 30 napig tárolja, üzleti kapcsolat létrejötte esetén a számviteli- és adó szabályoknak megfelelően tárolja és kezeli az adatokat. Az adatkezelés időtartama ebben az esetben: A számlázási adatokkal kapcsolatos kötelező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján: 8 év.

Az adatkezelő az általa kezelt adatok felhasználásával személyre szabott ajánlatokat, kedvezményeket, hirdetési célból küldenek azon ügyfeleknek, leendő ügyfeleknek, akik ehhez hozzájárulásukat adták.

Az adatkezelés elsődleges célja az ügyfelek és leendő ügyfelek részére reklámok, hírlevelek, ajánlatok, egyéb megkeresések küldése, ennek keretében az ügyfelek és leendő ügyfelek tájékoztatása az adatkezelő termékeiről, szolgáltatásairól, rendezvényeiről, illetve az ezekhez igénybe vehető kedvezményekről, illetve új aktív ügyfelek szerzése az adatkezelő számára.


5.3. Egyéb adatkezelések

Jelen tájékoztatóban meg nem jelölt adatkezelésekről az adatkezelő az adatkezelési művelet megkezdése előtt ad részletes tájékoztatást, szerzi be a szükséges hozzájárulást.

 

6. ADATTÁROLÁS MÓDJA, BIZTONSÁG 

Az adatkezelő honlapjait kiszolgáló szerverek a http://www.ysolutions.hu/ -nál találhatók

Név:

Y'Solutions PRG Informatikai Kft.

Cím:

HU- 2463 Tordas, Szabadság u. 2/B. ép.

Telefon:

+36 70 317 069

E-mail:

t.gabor@ysolutions.hu

Képviselő:

Tóth Gábor

Adószám:

13821191-2-07

Cégjegyzékszám:

Cg. 07-09-024852

 

 

 

Az adatkezelő az adatkezelés során megőrzi:

az integritást és bizalmasságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult, megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is. 

6.2. Adattárolás 
Az adatkezelő a szoftvereit és az informatikai eszközeit úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:- az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás),- hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);- változatlansága igazolható (adatintegritás);- a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 
Az adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

7. ADATTOVÁBBÍTÁS 

Az adatkezelő a megrendeléshez és annak teljesítéséhez szükséges személyes adatokat a jogszabályi lehetőségénél fogva továbbítja az értékesítő és/vagy szolgáltatásokat nyújtó partnereinek.

8. JOGORVOSLÁSI LEHETŐSÉGEK 

8.1. Tájékoztatás 

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, az adatkezelés aktuális megtörténtéről, jogairól, garanciáiról is, így különösen az adatkezelő, adatfeldolgozó személyéről, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról, adattárolás helyéről, adatbiztonsági intézkedésekről. 

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, illetve az adattovábbításról. 

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított ésszerűen rövid időn belül, maximum azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. 

A tájékoztatás ingyenes, ha a kérelmező ugyanabban az évben ugyanarra a tevékenységre, adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. 

Ettől eltérő esetekben az adatkezelő költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja. 

8.2. Törlés 

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett azt kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte. 

Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 

Valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését a regisztrációnál jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján. A törlés elmulasztásának egyedüli akadálya a törvényi korlátozás lehet. 

8.3. Tiltakozás 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő. - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. 
Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. 

8.4. Hatósági, bírósági jogorvoslat 

Az adatkezelő tevékenysége ellen panasz tehető, eljárás kezdeményezhető: 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Telefax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 


Az érintett személy a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A bírósági illetékességi szabályok jelölik meg, hogy a konkrét ügyben melyik Törvényszéknél van lehetőség kezdeményezni az eljárást.